Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Družba AKA PCB d.o.o. spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Ta politika zasebnosti določa način zbiranja osebnih podatkov uporabnikov ter določa namen in sredstva za obdelavo le teh.

Politika zasebnosti je namenjena uporabnikom spletnega mesta: www.aka-pcb.si

ZAKONODAJA

Osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo EU 2016/679 – Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in drugo slovensko in evropsko veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

NAČELA

Družba AKA PCB d.o.o. obdeluje osebne podatke v skladu s svojimi obveznostmi po GDPR:

 • osebni podatki se obdelujejo zakonito, pošteno in na za posameznika pregleden način;
 • osebni podatki se zbirajo za določene, izrecne in zakonite namene ter se nadalje ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni; 
 • osebni podatki, ki se obdelujejo, so ustrezni, relevantni in omejeni le na tisto, kar je potrebno za namene za katere se obdelujejo;
 • osebni podatki, ki se obdelujejo, so točni in kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti so vsi razumni ukrepi, da se zagotovi izbris ali popravek netočnih osebnih podatkov;
 • osebni podatki se hranijo v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov na katere se nanašajo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. Če tako določa veljavna zakonodaja, se lahko osebne podatke hrani dlje časa; in
 • osebni podatki se obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varovanje osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno  ali nezakonito obdelavo, pred nenamerno izgubo, uničenjem ali  poškodbo – za to je poskrbljeno z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

Vsi podatki, ki jih obdeluje družba AKA PCB d.o.o., se obdelujejo na eni od naslednjih pravnih podlag: privolitev, pogodba, zakonska obveznost, življenjski interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, javni interes ali zakoniti interes.

Osebnih podatkov se ne posreduje tretjim osebam, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, s tem izrecno soglaša ali če obstaja pravna podlaga za to.

Kadar je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev posameznika, se dokazi o takšni privolitvi hranijo skupaj z osebnimi podatki. Posamezni nameni za obdelavo osebnih podatkov so navedeni na spletni strani, kjer lahko uporabnik poda svojo privolitev. Uporabnik je o namenih obdelave obveščen v dostopni obliki in v jasnem in preprostem jeziku ter ima možnost privolitve za vsak namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico svojo privolitev kadar koli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Možnost, da posameznik prekliče svojo privolitev, je jasno na voljo.

Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi pogodbe, se družba AKA PCB d.o.o. zavezuje, da bo od uporabnika zbirala in obdelovala samo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za izpolnitev pogodbe.

Če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov družbe AKA PCB d.o.o. ali tretjih oseb, se lahko osebni podatki obdelujejo v obsegu, ki je nujno potreben za izvrševanje zakonitih interesov. Ti interesi ne smejo prevladati nad interesi ter temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Vrste osebnih podatkov uporabnikov, ki jih AKA PCB d.o.o. obdeluje za vnaprej določene namene:

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte, 
 • IP naslov,
 • ID piškotka.

NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

Družba AKA PCB d.o.o. obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje informacij in obvestil, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti, odgovarjanje na povpraševanja uporabnikov, pošiljanje oglasnih sporočil ter promocij na podlagi izrecnega soglasja, profiliranje uporabnikov za namene ciljnega oglaševanja in trženja na podlagi izrecnega soglasja za namestitev piškotkov in tržnih raziskav ter statistike na podlagi zakonitega interesa družbe AKA PCB d.o.o..

AKA PCB d.o.o. lahko osebne podatke obdeluje tudi za nove namene, za katere nima ustrezne pravne podlage niti izrecne privolitve, če uporabniku zagotovi vse potrebne informacije za obdelavo osebnih podatkov za te namene in od njih pridobi novo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

PIŠKOTKI

Ko uporabnik obišče spletno stran, je z obvestilom na vidnem mestu obveščen o uporabi piškotkov. Obvestilo vključuje naslednje podatke: vrste in poimenovanje piškotkov, namen njihove uporabe in čas trajanja vsakega posameznega piškotka.

AKA PCB d.o.o. omogoča obvestilo brez privolitve pri uporabi naslednjih piškotkov:

 • piškotki, potrebni izključno za prenos sporočil po elektronskem komunikacijskem omrežju in
 • piškotki, ki so nujno potrebni za zagotavljanje storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahteva.

Družba AKA PCB d.o.o. brez privolitve ne uporablja piškotkov, za namestitev katerih je zahtevano izrecno soglasje uporabnika. Prav tako zagotavlja možnost naknadnih sprememb privolitve uporabnika tako, da obvestilo ostane na vidnem mestu na spletni strani.

MINIMALIZACIJA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

AKA PCB d.o.o. stremi k minimalni obdelavi osebnih podatkov in zagotavlja, da so zbrani osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni le na tiste podatke, ki so potrebni glede na namen, za katerega se obdelujejo.

Družba AKA PCB d.o.o. sprejema razumne ukrepe s katerimi zagotavlja, da so osebni podatki točni in po potrebi posodobljeni. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati popravek netočnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja.

PRAVICA DOSTOPA DO INFORMACIJ

Uporabnik ima pravico od družbe AKA PCB d.o.o. pridobiti informacijo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in sicer tako, da pošlje elektronsko sporočilo na e-naslov aka@aka-pcb.si. Vsaka taka zahteva bo obravnavana v 30-ih dneh.

PRAVICA DO IZBRISA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od družbe AKA PCB d.o.o. zahteva izbris osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, če so za to izpolnjeni pogoji (osebni podatki niso več potrebi za namene, za katere so bili pridobljeni, umik soglasja, nezakonita obdelava osebnih podatkov itd.).

AVTOMATIZIRANA OBDELAVA IN PROFILIRANJE UPORABNIKOV

Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov ter profiliranju, če ima pravne učinke v zvezi z njim ali nanj podobno pomembno vpliva. Ta pravica je omejena z izrecno privolitvijo posameznika, zakonodajo ali če je avtomatizirana obdelava potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in družbo AKA PCB d.o.o..

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

AKA PCB d.o.o. zagotavlja varno hrambo osebnih podatkov s sodobno programsko opremo, ki se sproti posodablja.  

Dostop do osebnih podatkov je omogočen le osebam, ki dostop potrebujejo in so se zavezale k varovanju zaupnih podatkov, vzpostavljen pa je tudi ustrezen varnostni sistem za preprečevanje nepooblaščenega vstopa in izmenjave informacij.

PRAVICA DO PRITOŽBE

Če posameznik meni, da so mu bile kršene njegove pravice iz te politike zasebnosti, lahko vloži pritožbo pri Uradu informacijskega pooblaščenca.

AVTORSKE PRAVICE

Kopiranje ali kakršna koli druga uporaba vsebine in besedila na tej spletni strani je prepovedana, če ni drugače navedeno.

Vse fotografije in videoposnetki, ki so objavljeni na  tej spletni strani so avtorsko delo in last družbe AKA PCB d.o.o.. Če ni navedeno drugače, je njihovo kopiranje in nadaljnja uporaba prepovedana.